خدمات طراحی و تجهیز نیروگاه

واحد خدمات فنی و مهندسی شرکت مبین صنعت راد به واسطه توان علمی و تسلط به نرم افزارهای طراحی و آنالیز فنی و اقتصادی نیروگاههای خورشیدی و همچنین پتانسیل مشاوره ، اجرا و خرید به صرفه تجهیزات نیروگاههای خورشیدی ،  از موارد خانگی و صنعتی مستقل از شبکه تا نیروگاه های مقیاس بزرگ متصل به شبکه را دارا میباشد.
ضمنا با توجه به تجربیات این شرکت در اخذ مجوزات لازم به منظور مراحل مختلف احداث نیروگاههای خرید تضمینی برق ، مشاوره و تهیه پروپزال علمی و فنی توسط کارشناسان ما ، مسیر سرمایه گذاران را روشن و مشخص مینماید.

 فلوچارت نهایی

Back To Top