خرید تضمینی برق در ایران

بازگشت به مصوبه 100/30/14273/95 به تاریخ 19/02/95 وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدید پذیر ، پس از اخذ مجوز احداث نیروگاه از شرکت سانا و طی مراحل اخذ زمین و مجوزات لازم دیگر ، قراردادی فیمابین جهت خرید تضمینی 20 ساله برق منعقد میگردد. تعرفه خرید متناسب با حجم تولید نیرو و استفاده از تجهیزات داخلی در ساخت نیروگاه متفاوت میباشد. مبلغ تعرفه برای نیروگاههای خورشیدی از ابتدای ده ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل قیمت سالانه در عدد 0.7 ضرب میشود.

مبلغ خرید تضمینی به ازاء برق تزریق شده به شبکه سراسری توزیع به وسیله قرائت دستگاههای اندازه گیری استاندارد که توسط سانا نصب میگردد و اخذ صورت وضعیت حساب ، به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

محل بودجه پرداخت صورت وضعیت خرید برق تضمینی تجدید پذیر به صورت جداگانه برای هر فیش برق از مشترکین دریافت میگردد و ارتباطی به بودجه نیروگاهی و پیمانی وزارت نیرو ندارد. این بودجه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبصره 6 بند (ه) قانون بودجه سال 1395 ، مختص به خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و توسعه برق روستایی میباشد. متن قانون به صورت ذیل است:

هـ- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی(30) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

شایان ذکر است شروع قرارداد 20 ساله خرید تضمینی برق از زمان عقد قرارداد سانا و قبل از شروع عملیات احداث نیروگاه میباشد. بنابراین کوتاه شدن مدت زمان ساخت نیروگاه بسیار حائز اهمیت میباشد.

 

  

تعرفه خرید برق طبق آخرین بخشنامه وزارت نیرو:(100/30/14273/95 به تاریخ 19/02/1395)

50 

 
چراسرمایه گذاری برای نیروگاه های تجدید پذیر سولار :

1)      هرساله حدود 8% انرژی تولیدی نیروگاهها در اثر انتقال تلف می شود که البته این آمار در کشور ما از آمار رسمی تا غیر رسمی 25% تا 40% متغیر است ، که علت آن عدم سرمایه گذاری جدی برای تعمیر و نگهداری شبکه فرسوده و رعایت نکردن عمر مفید زیر ساخت هاست.

2)      عدم نیاز به سرمایه گذاری کلانی که برای انتقال انرژی صورت می گیرد و وقت و انرژی و نیروی انسانی بسیاری که صرف تعمیر و نگهداری شبکه انتقال می گردد.

3)      امنیتاستراتژیکانرژیدرزمانحملاتنظامیوناتوانیدشمندرتخریبزیرساختهایانتقالوتولیدانرژی

4)      طرح تشویقی دولت شامل معافیت های مالیاتی و گمرکی اشخاص حقیقی و حقوقی

5)      خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر تا 20 سال توسط دولت

6)      بالاترین تعرفه خرید برق تولیدی در نیروگاههای سولار (افزایش تعرفه از تیر ماه 1394)

7)      طرح  تشویقی خرید برق با تعرفه بالاتر در صورت استفاده از تجهیزات تولید داخل

8)      عدم نیاز به تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاهی به دلیل ضریب  استهلاک مکانیکی بسیار پایین.

9)      افت بسیار پایین راندمان تولید حداکثر 15 درصد در طول 20 سال.

10)   پتانسیل بالای تابشی اکثر مناطق ایران .

11)  وجود زمین های بایر و بدون استفاده ، مخصوصا در مناطق تابشی خوب کشور.
Back To Top