مشاوره و طراحی نیروگاهی

مشاوره و طراحی نیروگاهی

متخصصان مبین صنعت راد با توجه به تجربیات در حوزه آموزش ، مشاوره و طراحی و ساخت نیروگاه های خورشیدی ، آمادگی خود را جهت مشاوره فنی و اقتصادی به سرمایه گذاران و علاقه مندان در احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی اعلام میدارد، همچنین لازم به ذکر است که تمام مراحل اخذ مجوزات نیروگاه بادی و خورشیدی توسط این شرکت انجام می پذیرد.

 

طراحی چند نمونه نیروگاه

Back To Top