شبکه

شبکه

   این شرکت با در اختیار داشتن تجهیزات مناسب و کارشناسان خبره آمادگی خود را در ارائه خدمات زیر اعلام مینماید.
  •  تأمین تجهیزات شبکه های Active/Passive    
  •  فروش تجهیزات مخابراتی و شبکه ای اعم از مودم ، روتر و سوئیچ  
  •  اجرای شبکه های wireless PTP&PTMP
  •  Server Room و Data Centerطراحی و اجرای اتاق های 
  •  Cloud Computing      
  • راهکارهای مبتنی بر شبکه های (Voip & Security & Wan & Lan)

 

network1

 

 

 

Back To Top