پنجره خورشیدی

پنجره خورشیدی

96/05/2 1318 بار خوانده شده
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خبر بعدی    خبر قبلی

پنجره های شفاف هوشمند سولار که الکتریسته تولید میکنند؛
دفتر مرکزی بانک DUTCH در هلند به تازگی از پنجره های شفافی استفاده کرده اند که مربوط به یک استارت آپ جدید است که از طریق این تکنولوژی برق تولید می کنند. در این پنجره ها سلول های خورشیدی در لبه و زوایایی قرار گرفته اند که میتوانند تابش خورشید را به الکتریسیته تبدیل نمایند. مدیر این استارت آپ گفته است که با توجه به اینکه ممکن است پشت بام های ساختمان ها فضای کافی برای نصب پانل های خورشیدی نداشته باشند ، میتوان از این پنجره ها برای تولید برق استفاده نمود. هر یک از این پنجره ها به ازای هر متر مربع میتواند یک گوشی را دوبار در روز شارژ نماید. در حال حاضر این تکنولوژی در حال گسترش است و امید است که با توجه به پیشرفت سلول های خورشیدی با بازده بالاتر پنجره هایی طراحی شود که بتواند برق بیشتری را تولید کند. در حال حاضر استفاده از این تکنولوژی در سایر بانک های هلند نیز در حال اجراست.

منبع :futurism


خبرهای مرتبط :

- سلول های پروانه ای

- نسل جدید سلول های خورشیدی و آینده کاوش های فضایی

- سلول های خورشیدی که فتوسنتز می کنند

- افزایش بازده سلول های خورشیدی پلیمری در پی تلاش محققان کشور

- افزایش بازده سلول های خورشیدی با کشف ماده جدید


خبر بعدی    خبر قبلی


پنجره خورشیدی
Back To Top