شماتیک تولید برق توسط سلول های خورشیدی

شماتیک تولید برق توسط سلول های خورشیدی

96/06/25 1826 بار خوانده شده
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

solar pv diagram1

 

سلول های خورشیدی یا فتوولتاییک ، به معنای نور و الکتریسیته می باشد که در واقع این سلول های در خود یک یا چند میدان الکتریکی دارند که باعث ایجاد اختلاف پتانسیل می شود ، در یک کریستال پیوند ها بین اتم های سیلیکون از الکترون تشکیل شده اند که بین تمام اتم های کریستال تقسیم شدند ، وقتی نور به سطح کریستال می تابد جذب می شود . این نور باعث تحریک یکیاز الکترونها در یکی از اتمها میشود و آن را به سطوح بالاتر انرژی هدایت میکند ،این الکترون با این انرژی و با استفاده از میدان الکتریکی موجود ، در یک مسیر مشخص و با آزادی بیشتر نسبت به حالت قبلی حرکت میکند و حرکت  آزادانه الکترون به معنی ایجاد جریان می باشد.


خبر بعدی      خبر قبلی

شماتیک تولید برق توسط سلول های خورشیدی
Back To Top