صرفه جویی در مصرف برق با استفاده از انرژی خورشیدی

صرفه جویی در مصرف برق با استفاده از انرژی خورشیدی

96/06/26 2007 بار خوانده شده
اشتراک گزاری چاپ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

همانطوری که در تصویر قابل مشاهده می باشد ، در منازل مسکونی که از انرژی خورشیدی استفاده میکنند ، مصرف برق به میزان چشم گیری کاهش می یابد . هنگام شب تمامی منازل از برق شبکه استفاده میکنند ولی منازلی که از برق خورشیدی بهره میبرند هنگام روز و تابش خورشید هم برق مصرف کننده ها تامین میشود و هم مازاد مصرف به شبکه تزریق خواهد شد .

oVGgUGo

مطالب مرتبط :

- استفاده از پنل خورشیدی در خانه های میامی

- جلوگیری از قطع برق به کمک پنل خورشیدی

- طراحی چند نمونه نیروگاه

- نیروگاههای خورشیدی

خبر بعدی       خبر قبلی

صرفه جویی در مصرف برق با استفاده از انرژی خورشیدی
Back To Top