FAQ

Frequently Asked Questions
ابتدا می بایست طرح را در قالب یک پروپزال تشریحی با جزئیات فنی و کاربردی به واحد R&D ایمیل کرده و پس از بررسی ابتدایی توسط کارشناس مربوطه ، جلسه حضوری جهت تشریح بیشتر ترتیب داده خواهد شد. سپس نمونه قرارداد به همراه پیوست فنی و پیشنهاد قیمت مختص پروژه به سفارش دهنده ارسال و توافقات نهایی تا عقد قرارداد صورت می پذیرد.
عمده فعالیت واحد R&D این شرکت در این شرکت در رابطه سیستم های امنیتی ، اتوماسیون صنعتی ، BMS و هرگونه سامانه هوشمند سازی در صنایع و کاربردهای مختلف می باشد. در هریک ار این موارد ما تمایل به  همکاری با واحد های صنعتی و پژوهشکده های مستقل و دانشگاهها می باشیم.
ابتدا با کارشناسان بخش خدمات سیستم های حفاظتی و یا فروش تماس گرفته و توضیحاتی پیرامون محل نصب سامانه حفاطتی داده می شود. در صورت قرارگیری در حومه و شهر تهران ، کارشناسان دفتر مرکزی جهت بررسی به محل اعزام می گردند و در شهرستان ها به نزدیکترین نمایندگی ارجاع داده می شود. پس از بررسی، پیش فاکتور جهت بررسی قیمت و امکانات فنی به مشتری  داده شده و تا زمان نصب تجهیزات از طرف واحد فروش پیگیری می گردد.
 
Back To Top